Amaç

Ülkemizde 1976 yılından bu yana her yıl düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon Kongreleri, günümüze kadar 13’ ü uluslararası olmaküzere toplam 43 kez gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda “31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından Bursa’da düzenlenecektir.
Kongrenin amacı, ülkemiz tarımını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak, tarımın her alanındaki tarımsal mekanizasyonda kullanılacak yenilikçi tarım teknolojilerini geliştirmek, tarımda enerji üretimi ve kullanımına yönelik yapılan çalışmaları tartışmak ve değerlendirmektir. Kongremiz süresince gerçekleştirilecek oturumlardaki, sunumların ve tartışmaların ülke tarımına olumlu katkı sağlaması dileğiyle, tüm bilim insanlarını, öğrencileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini kongremize davet ediyoruz.

Sosyal medya hesaplarımız